“Hrvatska pamet Hrvatskoj” – prijavi se i osvoji vrijedne nagrade

Created with Sketch.

“Hrvatska pamet Hrvatskoj” – prijavi se i osvoji vrijedne nagrade

hrvatska pamet hrvatskoj

Hrvatska pamet Hrvatskoj

Još jedno natjecanje u nizu za studente…

Tko ima pravo sudjelovati?

  • Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju redovni i izvanredni studenti svih fakulteta u Hrvatskoj u dobi od 18. do navršene 27 godine.
  • Prijave mogu biti pojedinačne ili u grupama od najviše tri studenta.
  • Dopuštena je suradnja studenata različitih fakulteta ili sveučilišta, pod uvjetom da svi članovi grupe zadovoljavaju propozicije natječaja.
  • Prijave i predaje radova traju do 31. kolovoza 2016. godine.

 

Rad i tim prijavljujete preko obrasca ispod teksta, a gotovi se radovi predaju na e-mail adresu hph@poslovni.hr. Prilikom predaje rada na e-mail adresu potebno je u tijelu e-maila navesti ime tima i ime svih članova te kategoriju u koju je rad prijavljen.

 

Što se očekuje od natjecatelja?

Od natjecatelja se očekuje da produciraju pisani projektni zadatak, koji dosada nije konkurirao ni u jednom natječaju, niti je do trenutka prijave na natječaj Hrvatska pamet Hrvatskoj bio podložan ocjenjivanju i mentoriranju od strane bilo kakve komisije ili stručnog tijela. Uradak se mora sastojati od osnovne prezentacijske ideje, prikaza potencijalnih benefita, koji bi njenom realizacijom bili stvoreni te detaljne razrade svih tehničkih, organizacijskih i financijskih uvjeta potrebnih za njenu realizaciju.

Prijavljeni projekti ne moraju nužno biti iz sfere biznisa, ali se očekuje da u projektnoj dokumentaciji bude jasno prikazan njihov financijski aspekt, odnosno njihova šira ekonomska održivost i/ili mjerljivi društveni benefiti. Posebno će se vrednovati originalnost ideje, te preciznost razrade plana njezine realizacije. Svaki projekt može biti prijavljen u samo jednoj od navedenih kategorija.

Projektne teme za radove?

Svaki prijavljeni rad mora biti definiran unutar jednog od 3 tematska okvira:

1) Izvorno Hrvatsko

2) Poduzetna Hrvatska

3) Inovativna Hrvatska

 

Nagrade?

Ukupni nagradni fond iznosi 63.000 kuna. Pobjednički tim svake kategorije osvaja po 21.000 kuna na potrošačkoj kartici.

 

Važni datumi?

23.2.2016. – 31. kolovoza 2016. Registracija studenata, prijava i predaja radova.

01.09. – 01.11.2016.  Predselekcijska faza projekata, u kojoj se vrši predžiriranje svih pristiglih radova i provjera zadovoljavaju li svi pristigli radovi uvjete natječaja  te biranje po tri najbolja rada u svakoj kategoriji.  (Predselekcijski žiri čine predstavnici Poslovnog dnevnika,  akademske zajednice kao i stručnjaci iz specijalnih područja.)

01.11. – 01.12.2016  Studente informiramo o eventualnom ulasku u finale i prezentacijama projekata uživo. Biramo po tri finalista unutar svake od zadanih tema koji će prezentirati svoje projekte.

05.12. – 07.12.2016  Finale – prezentacije uživo pred stručnom komisijom sastavljenom od predstavnika partnera i Poslovnog dnevnika

16.12.2016. Završni event,  proglašenje pobjednika i dodjela nagrada unutar svake od tri kategorije. Završno druženje.

 

Tekst je preuzet i kopiran sa poslovni.hr gdje možete pronaći sve detaljnije informacije!

LINK NAGRADNOG NATJEČAJA

ead5b133e9d15cf1eff5e5d2f1c83b73

 

Share

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *