Responzivni oglasi na Pretraživačkoj mreži (Responsive Search Ads)

Created with Sketch.

Responzivni oglasi na Pretraživačkoj mreži (Responsive Search Ads)

adwords-search-ads

Nedavno se pojavila nova opcija u Google AdWords sučelju zvana Responsive Search Ads ili kako bismo mi preveli, responzivni oglasi na Pretraživačkoj mreži.

Što je to zapravo?

Do sad smo oglase testirali u samim kampanjama ili smo radili eksperimente u AdWords sučelju. Preporuka Google-a je staviti 3 ili više oglasa u svaku ad grupu.

Međutim, pojavila se nova opcija u beta verziji koja nam omogućuje “jednostavno” kreiranje više različitih kombinacija oglasa bez eksperimenta ili manualnog načina kreacije. Iako je ta opcija dostupna samo u beta verziji i većina nas je nema, oni koji su je dobili pišu da je moguće kreirati između 3 i 15 naslova (eng. headline) i 2 do 4 opisa (eng. description) oglasa koji više nisu dugi 80 znakova, već 90. Druga stvar je ta da više nemate mogućnost pisanja dva naslova, već tri (slika broj 2.).

Kako se sve počinje temeljiti na Machine Learningu i AI, ovo je opcija koja spada upravo pod to – pusti sustav da sam odluči što će prikazati osobi koja u tom trenutku pretražuje naše keyworde – koju kombinaciju oglasa i keyworda u oglasu će joj prikazati🙂

Kako kreirati takav oglas?

Moguće je da ste baš vi među sretnicima koji imaju ovu opciju, pa je svakako testirajte i javite nam rezultate. 😉


Responsive Search Ads

Slika 1. Responzivni oglasi


Nakon što ste kliknuli na plus kod “oglasa i ekstenzija”, sljedeći korak vam je kreirati same oglase, odnosno naslove i opise te će ih sustav sam iskombinirati u više različitih.


Slika 2. Responzivni oglasi na Pretraživačkoj mreži 


Nakon što odradite taj proces kreacije, ostaje vam samo testiranje. SRETNO!

Share