Copy Event Tracking – Google Tag Manager

Created with Sketch.

Copy Event Tracking – Google Tag Manager

copy-event tracking

 

ORIGINAL TEKST (Vanja Bijelić) – Ferenčić Internet Marketing Copy Event Tracking


U ovom blog postu ću vam opisati jedan vrlo koristan Google Tag Manager event pomoću kojeg možete u Google Analyticsu pratiti sve što korisnik kopira na vašoj web stranici.

Možemo pretpostaviti na prvu da će to biti broj poslovnice, email podrške ili web shopa i sl., ali budite sigurni da se svakakvi zanimljivi rezultati mogu pronaći s tim eventom. 😉

Da bi uopće mogli to napraviti na jednostavan način, potreban vam je Google Tag Manager. Stoga, ako ga nemate – kreirajte ga i postavite na web.

1. Kreiramo Event Listener

Za početak kreirate Custom Listenera s kodom koji služi za dohvaćanje kopiranog teksta i onda ga “gura” u dataLayer. Kod možete preuzeti klikom na gumb “CODE 1” ili ga kopirati iz pastebina direktno na stranici.

 
2. Implementacija u Google Tag Manager

Kreiramo “Custom HTML” Tag u Google Tag Manageru i kao trigger postavimo “All Pages”.
 
Naziv Taga: Custom Listener – Copy Event – All Pages

 
Slika 1. HTML kod
 

 
Nakon što ste kreirali Tag i spremili sve, možete otići na preview, upaliti u novom tabu web stranicu i testirati. Za početak vam se treba pokazati Tag ispaljen na svakoj stranici bez da ste išta napravili i to izgleda kao na sljedećoj slici.

Slika 2. Tag Fired

Nakon što vam se to pokaže, možete kopirati bilo koji tekst sa stranice i vidjet ćete s lijeve strane u summary da vam se otvorio textCopied.
 

 
Slika 3. textCopied

Kliknete na textCopied te na Data Layer i možete vidjeti sve informacije o kopiranom tekstu. Prvi dio je gotov.

Slika 4. Data Layer – textCopied 
 

3. Data Layer Variable

 U sljedećem koraku moramo kreirati Data Layer varijablu. Kreiramo je tako da odemo pod Variables i na User-Defined Variables  kreiramo novu. Naziv varijable mora biti clipboardText, a taj podatak možete izvući s prošle slike.

Slika 5. Nova Varijabla


Otiđete na preview mode i pogledate novi vrijednost pod Variables na textCopied>> clipboardText.

 Ta varijabla će se koristiti u sljedećem korake da šalje kopirani tekst u Google Analytics.


Slika 6. Pregled Varijabli


 

 4. Posljednji korak u Google Tag Manageru

 Za kraj je potrebno kreirati novi Tag (event) koji će bilježiti svako kopiranje u Google Analyticsu. 

 
Naziv Taga: GA – Copy Event

 
Odaberemo Event, kategoriju nazovete sami kako vam odgovara, kao Action stavite varijablu clipboardText koju smo kreirali, a kao label Page Path da možemo vidjeti gdje je to kopirano. Naravno, povežemo to s Google Analyticsom.

Slika 7. Kreiranje novog Taga

Još nam ostaje trigger kojeg moramo sami kreirati. Odaberemo Other – Custom Event i dodamo varijablu textCopied jer ona predstavlja event koji pamti tekst.

Naziv Triggera textCopied


Slike 8. Kreiranje novog Triggera
 

To je to. Napravite preview je li vam Copy Event radi dobro, ako je sve u redu, napravite Publish🙂


Slika 9. Preview i testiranje
 

5. Google Analytics

 
 Ostaje nam provjera u Analyticsu. Behavior >> Events >> Overview.
 
Secondary dimension: Event Action
 

Copy Event Tracking with Google Tag Manager
Slika 10. Google Analytics

Nadam se da ćete iskoristiti “čari” i prednosti ovog načina praćenja custom Evenata. Lijep pozdrav! 😉

 

Share

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *